Top 5 lucruri de apreciat la Scaled Agile Framework – SAFe® de Ștefan Bârgăoanu Lean-Agile Coach

Top 5 lucruri de apreciat la Scaled Agile Framework – SAFe® de Ștefan Bârgăoanu Lean-Agile Coach

Din ce în ce mai multă lume vorbește și la noi nu numai despre Agile și abordările specifice la nivel de echipă, dar și despre cadrele de scalare Agile, adică despre cum se poate scala Agile pentru a facilita dezvoltarea de soluții mari și complexe, care implică cel puțin zeci, dacă nu sute ori chiar mii de dezvoltatori, furnizori externi, tehnologii multiple, componente software, cât și hardware.

Se pare că în sfârșit au apus zilele butadelor de genul „Agile e cool, dar ai zbura într-un avion dezvoltat Agile?” ori a afirmațiilor nefondate de felul „Agile funcționează doar în proiecte mici și fără mize mari”: Agile devine, treptat, standardul pentru munca creativă, inclusiv la scară mare.

Înainte de a merge mai departe, trebuie să spunem că un cadru de scalare Agile constă în roluri, evenimente, artefacte și reguli, întemeiate în principal pe valorile și principiile specifice Agile, care permit extinderea avantajelor oferite de Agile și la dezvoltarea de soluții mari și complexe, implicând toate nivelurile relevante ale organizațiilor dezvoltatoare, ele însele mari și complexe.

E timpul pentru „Scaled Agile Wars ?”

Odată cu problema scalării Agile, faimoasele „Agile Wars” – polemici extrem de încinse din cadrul Mișcării Agile – au adăugat între subiectele de dispută și „cadrul de scalare Agile X vs. cadrul de scalare Agile Y” (de exemplu „SAFe vs. LeSS”), pe lângă „abordarea Agile X vs. abordarea Agile Y” (de exemplu „Scrum vs. Kanban”).

Nu ne propunem în acest articol să devenim parte din aceste dispute – altminteri caracteristice Mișcării Agile și foarte interesante și utile, până la un anumit punct – ci doar să vorbim despre cinci lucruri care credem că merită apreciate la Scaled Agile Framework – SAFe®, cel mai utilizat cadru de scalare Agile, fără a da sentințe.

Ca mai toate lucrurile în viață, fiecare cadru are avantajele și dezavantajele lui, în ultimă instanță contextul nostru specific fiind decisiv în alegerea unuia dintre ele.

Ne concentrăm acum pe aspectele pozitive, de apreciat, ale SAFe, deoarece criticile aduse acestuia sunt pe de o parte mai multe – așa se întâmplă când ajungi în top! – iar pe de altă parte, în vehemența lor, par a omite evoluția continuă a acestui cadru prin integrarea feedbackului utilizatorilor, evoluție care l-a adus pe primul loc în preferințele organizațiilor mari și foarte mari.

Toate detaliile legate SAFe sunt disponibile gratuit, pe site-ul www.scaledagileframework.com.

Iată acum cele cinci lucruri pe care noi le apreciem cel mai mult în legătură cu acest cadru de scalare Agile:

#5 Trenul de Livrare Agile – Agile Release Train – ART

Cu toții știm cum arată o echipă Agile: o mână de oameni, care au tot și pe toți de care este nevoie pentru a defini, dezvolta, testa și livra un increment de valoare în iterații scurte.

De obicei, în cadrul unei echipe Agile avem, pe lângă dezvoltatori, și pe cineva care spune echipei la ce să lucreze (de exemplu un Product Owner), precum și pe cineva care îi facilitează activitatea (de exemplu un Scrum Master).

SAFe crede că nimic nu poate depăși o echipă Agile, cu excepția unei echipe de echipe Agile. În SAFe, această echipă de echipe Agile poartă numele de Tren de livrare Agile (Agile Release Train – ART) și este constituită din 50 – 125 de oameni (dezvoltare la scară mare), aliniați astfel la aceeași misiune de business și tehnică.

Acest tren, adică această echipă de echipe, lucrează în cadență sincronizată într-un fel de meta-iterație cu durata de 8 – 12 săptămâni, care poartă numele de Increment de Program (Program Increment).

Pentru că vorbim tot de o echipă Agile, și în acest caz avem un rol, o funcție, care-i spune echipei la ce să lucreze, de data aceasta Managementul de Produs, plus cineva care facilitează mersul trenului, denumit Mecanic de Locomotivă al Trenului de Livrare (Release Train Engineer – RTE).

Pentru ca trenul să poată merge înainte cu viteza optimă și fără riscuri inacceptabile, apare un rol, o funcție nouă, care are în responsabilitate construirea liniei pe care merge trenul, Arhitectura/Ingineria de Sistem.

Apreciem mult această metaforă adoptată de SAFe, deoarece este potrivită pentru a comunica unui număr mare de oameni că merg împreună în același sens și către aceeași destinație.

#4 Planificarea Incrementului de Program – PI Planning

Evenimentul caracteristic SAFe este spectaculoasa Planificare a Incrementului de Program. Desfășurat pe durata a două zile, acest eveniment reunește pe absolut toți cei implicați în dezvoltarea soluției. Deși se poate desfășura și distribuit, online, acest eveniment presupune întâlnirea față în față a echipelor Agile și a celorlalți stakeholderi pentru a planifica următorul Increment de Program.

Pe lângă alinierea rezultată din acest eveniment – bătaia de inimă a ART-ului – energia transmisă participanților este extraordinară, foarte greu de obținut altfel. Ochii care nu se văd se uită: în cadrul acestui eveniment, mai ales dacă este ținut în persoană, nu online, se trăiește cu adevărat valoarea Agile care spune că sunt mai de preț oamenii și interacțiunile dintre ei decât procesele și instrumentele de care se folosesc.

Nu există SAFe fără acest eveniment!

#3 Iterația de Inovare și Planificare – IP Iteration

Prin intermediul Iterației de Inovare și Planificare, SAFe rezervă o iterație întreagă anume pentru activități de inovare și planificare. Vorbim astfel de două săptămâni din 8 ori 12, cât durează de obicei un Increment de Program!

Creativitate, inovare, colaborare, îmbunătățire continuă, dezvoltare profesională – tot atâtea cuvinte la modă în domeniile muncii creative, mai ales în dezvoltarea de software. SAFe trece dincolo de lozinci și prezentări frumoase și rezervă în jur de 20% din durata unui Increment de Program nu pentru muncă la soluție, ci pentru a da viață acestor cuvinte de prea multe ori goale.

Pentru organizațiile obișnuite, aflate mai tot timpul sub tirania urgentului și parcă obsedate de „utilizarea eficientă a resurselor”, alocarea a în jur de o cincime din timpul de lucru pentru altceva decât lucrul la livrabile pare absurdă. De aceea, chiar dacă încearcă să se folosească de SAFe, ele planifică muncă la livrabile și în această ultimă iterație a Incrementului de Program, adică exact ceea ce SAFe ne avertizează să nu facem.

Deși se poate accepta pe termen scurt o asemenea situație, la începutul implementării SAFe, trebuie ca iterația IP să fie folosită pentru planificare – în principal a următorului Increment de Program – și pentru evenimente precum hackathons, traininguri, comunități de practică, încercarea de practici noi, șamd.

#2 Cele patru corpuri de cunoștințe pe care este întemeiat SAFe – dezvoltarea Agile, dezvoltarea Lean de produse, DevOps și Gândirea Sistemică

Practicienii Agile știu că acesta este parte din Gândirea Lean: revoluția începută cu Manifestul Agile din 2001 are dacă nu rădăcini comune, atunci măcar intersectări și chiar un viitor comun cu Lean (mai ales cu Lean Product Development) ale cărui începuturi merg până în anii 1950, la Sistemul de Producție Toyota (Toyota Production System – TPS).

Pentru ca să poată scala Agile cu succes la nivelul întregii organizații, SAFe îl îmbunătățește prin îmbinarea cu Lean, mai ales în ceea ce privește organizarea pe Fluxuri Valorice (Value Streams) și prin recunoașterea rolului fundamental al leadership-ului în inițierea, conducerea și susținerea schimbării.

Pentru ca organizațiile să poată face ritmului alert al schimbării soluțiilor, DevOps primește în SAFe un loc de prim-plan, dezvoltarea în cadență și livrarea la cerere fiind una dintre capabilitățile sale fundamentale.

Structurat pe trei niveluri configurabile, Esențial, Soluție Mare și Portofoliu, SAFe se revelează ca un sistem coerent și credibil, familiar în majoritatea componentelor lui.

SAFe vede dezvoltarea de soluții mari și complexe prin prisma teoriei sistemelor – soluția dezvoltată este un sistem, iar organizația dezvoltatoare este la rândul ei tot un sistem, deci vorbim de sisteme care dezvoltă sisteme.

Proprietățile dorite ale unui sistem apar numai în urma interacțiunii dintre componentele acestuia, iar optimizarea locală a unei singure componente nu duce automat la optimizarea sistemului in ansamblul lui, ci dimpotrivă, de multe ori optimizarea locală dezechilibrează ansamblul. SAFe, prin abordarea sa sistemică, menține coeziunea efortului de dezvoltare chiar și la scară mare.

Capacitatea SAFe de a lua ce e mai bun din diferite școli de gândire este în opinia noastră unul dintre punctele lui forte, depășit doar de cel de pe locul întâi în clasamentul de față.

#1 Agilitatea de business – Business Agility

Corpuri de cunoștințe, roluri, evenimente, artefacte, reguli, valori și principii – la ce bune toate acestea? SAFe spune că principalul scop al cadrului este agilitatea de business, adică acea „abilitate de a concura și de a prospera în era digitală răspunzând repede la schimbările din piață și la oportunitățile care apar cu soluții de business inovatoare”.

SAFe se propune ca un sistem de operare pentru agilitatea de business, toată structura lui având ca rost să faciliteze agilizarea organizațiilor în ansamblul lor, nu numai la nivelul echipelor de dezvoltare de soluții. Această structură, punând clientul în centrul atenției, își propune să ajute organizațiile să se agilizeze prin stăpânirea a șapte competențe esențiale:

  1. Agilitatea de echipă și tehnică – motorul întregului sistem
  2. Livrarea de produse într-un mod Agile – permite concentrarea pe client și pe execuție
  3. Livrarea de soluții enterprise – permite livrarea de sisteme foarte complexe
  4. Management de portofoliu Lean – aliniază execuția și strategia
  5. Agilitate organizațională – oferă flexibilitatea necesară schimbării
  6. Cultură de învățare continuă – transformă cultura organizațională
  7. Leadership Lean-Agile – temelia pe care se sprijină totul.

Punem agilitatea de business pe primul loc între lucrurile pe care le apreciem la SAFe deoarece, privit prin prisma acestor șapte competențe (detaliate la rândul lor în câte trei dimensiuni specifice), eșafodajul destul de complex propus de către acesta nu mai pare doar ultima rețetă la moda, ci un instrument de transformare care poate ajuta organizațiile, mai ales cele medii și mari, să răspundă la schimbare și să se îmbunătățească continuu – esența Agile.

Mai sunt în SAFe multe alte lucruri demne de apreciat, noi le-am menționat aici doar pe primele cinci, în ordinea preferinței noastre. Vă invităm să vizitați site-ul SAFe – www.scaledagileframework.com – pentru a descoperi cum poate să vă ajute acest cadru în drumul către agilitatea la nivel de organizație și să vă faceți propriul top 5!

Ștefan Bârgăoanu,  PMP, CSM, LSSGB, SPC5, PMI-ACP

Lean-Agile Topic Leader, EDU-differentite yourself