Risk Management, Iași 10-11 Aprilie 2017 – Trainer Ilie Drăgan

Risk Management, Iași 10-11 Aprilie 2017 – Trainer Ilie Drăgan

Cursul de la Iași, primul de acest fel în acest an aici, a fost o descoperire continuă, atât pentru trainer cât și pentru cursanți. Procesul de învățare a fost facilitat de faptul că participanții au fost foarte activi, tratând cu maximă responsabilitate fiecare exercițiu practic. Multe momente de “Ahaaa…!!” au marcat cele două zile de curs. Noi credem că a fost doar începutul unei relații pe termen lung, cu fiecare dintre ei, mai ales că ne așteptăm ca lucrarea practică ce va fi întocmită de ei, pentru obținerea certificării internaționale, să fie foarte documentată și cu aplicabilitate practică imediată. Iată cum descriu participanții la curs aceasta experiență:

„Au fost două zile pline de informații, abordate într-o manieră ușor de înțeles și exerciții practice stimulative si aplicate domeniului de activitate, de interes pentru fiecare. Abordarea organizaționaă în această manieră e ușor de înțeles de către oricine. Voi incerca să aplic pe niște exemple din domeniul constructiilor (în special analiza cantitativă).” GC, Profesor Universitar Facultatea de Construcții

“Foarte bună! Mi-a plăcut modul de prezentare al informațiilor si grija permanentă de sistematizare a acestora, logica prezentării și forma concluziilor. Aș dori, ca urmare a informațiilor primite, să îmbunătățesc procedura internă a organizației din care fac parte pe linia managementului riscurilor astfel încât această procedură să poată fi utilizată in analizele de risc din organizație.” IM, Inginer producție avioane

“Informația transmisă este amplă. Prezentările cu caracter de overview (despre strategiile firmei și riscul de business sau riscul tehnologic, stakeholders) au fost foarte utile. Foarte utilă informația despre tratarea cu mai multa atenție a echilibrului dintre resursele implicate in proiecte (noi si nu numai) si procese, pentru întâmpinarea conflictelor.” CB, Inginer Software

“O experiență din care am învățat foarte multe despre managementul riscurilor. Puncte tari:

  • Curs bine documentat;
  • Modul de livrare: deschis cu exemple practice, cu multă energie;
  • Noțiuni care pot fi puse imediat in practică.

Intenționez să folosesc una din metode pentru identificarea riscurilor, analiza calitativa; setare plan actiuni pentru câteva, cele mai importante riscuri.” AT, Specialist Marketing & Research

“Am fost impresionat de acest curs. Modul de prezentare, interacțiunea cu auditoriul a fost foarte bună. Am înțeles foarte bine toate noțiunile. Sper să pot implementa la nivelul colaboratorilor din subordine modul de identificare al riscurilor in format complet cauză-risc-efect pentru a putea dezvolta mai bine planul de răspuns. Modul de prezentare a fost excelent!” CN, Inginer Conducător Departament Mentenanță

“Prezentare dinamică și interactivă. Informații care depășesc tema principală a cursului. Abordare clară și la obiect a temei principale.” RG, Inginer Departament Mentenanță

“Cursul a corespuns așteptărilor mele și mi-a plăcut că a fost interactiv. Voi detalia mai mult, de acum inainte, managementul riscurilor.“ HG, Responsabil SSM

“Am putut să mă informez cu noțiunile în ceea ce privește managementul riscurilor. Mi-au plăcut modul de abordare, de prezentare și exercițiile practice. Cuu siguranță voi discuta cu managerul departamentului tehnic, de a lua in discuție posibilitatea introducerii unei poziții de responsabilite legată de managementul riscurilor.” CB, Specialist Tehnic- Investiții

“Acest curs a corespuns așteptărilor mele ,și anume ca la final să stapânim metode de identificare/evaluare părți interesate & context organizațional. În perioada următoare vom identifica și evalua riscurile pe fiecare din procesele organizaționale. Mi-a plăcut foarte mult acest curs și apreciez echilibrul între partea teaoretică și partea practică” CN, Auditor Intern

“Noțiunile privind managementul riscurilor, conceptele și ideile prezentate, consider că sunt extreme de utile și, de fapt, noi le aplicăm, la nivel intuitive, în orice activitate în plan professional sau în viața personală. Acum am aflat și detaliat teoria care stă ăn spatele intuiției. Voi discuta cu colegii mei posibilitățile de optimizare relevate. Atmosfera a fost foarte plăcută și atractivă, cu exemple practice contrucite pe exeperiența cursanților. Mi-a plăcut! Felicitări!”

Următorul curs de managementul riscurilor va fi organizat în Iași in perioada 18-19 iulie 2017